Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. 't Is lofwaardig en heilzaam.

De priester zingt de dankzegging (praefatie) aan het einde waarvan de gemeente terstond zingt: G. Heilig, Heilig, Heilig, enz.

Geen gebruik worde bij dezen zang gemaakt van bel of

schel. De priester wacht. Aan het einde zwijgt het orgel. De bel geeft een teeken, dat de gemeente moet gaan knielen. De priester bidt:

(Canon).

P. Wij bidden U dan, goedertierenste Vader, enz. Gedachtenis der levenden. Wees Heer! gedachtig, enz. En allen die hier tegenwoordig zijn, enz. Houdende gemeenschap, enz. Wij bidden U dan, Heer! enz. Wy bidden U, o God! enz.

Die daags vóór zyn lijden, enz. Aanbidding.

Op dezelfde wyze, enz. Aanbidding.

Hierom, o Heer! gedachtig, enz.

Verwaardig U met, enz.

Ootmoedig bidden wy, enz. D. Amen.

Gedachtenis der dooden.

Wees ook gedachtig, enz.

Wy bidden U, Heer! enz. D- Amen.

De priester diep nederbuigende klopt op de borst zeggende: Verwaardig U ook aan ons, enz.

De priester knielt en de heilige hostie boven den kelk

houdende zegt hij: Door Hem en met Hem en in Hem, enz. De gemeente antwoordt zingend: G. Amen.

Sluiten