Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. DEELNEMING AAN HET OFFER.

De priester zingt: P. Laat ons bidden:

Vermaand door 's Heeren voorschrift en door zijne leering

onderwezen, durven wij spreken:

Onze Vader! enz.

De gemeente antwoordt zingende: G. Maar verlos ons, enz.

Het orgel speelt zachtkens voort. De priester knielt, leest het gebed ten einde, waarop de gemeente zingend antwoordt: G. Amen.

De priester de heilige hostie gebroken hebbende, houdt daarvan een klein gedeelte boven den kelk en zingt: P. De vrede des Heeren zij met U. G. En met uwen geest.

De priester laat het gedeelte der heilige hostie in den kelk

af en leest het gebed: Deze vermenging, enz.

Terwijl nu de gemeente zingt: G. Lam Gods! dat, enz.

wacht de priester. Aan het einde zwijgt het orgel en de priester leest de gebeden van voorbereiding tot de communie. Heer Jezus Christus! enz. Heer Jezus Christus! enz. Heer Jezus Christus! enz.

De priester knielt neder en de heilige hostie in de hand

nemende zegt hij: Ik zal het hemelseh brood, enz. Zich diep buigende zégt hij driemaal: Heer! ik ben niet waardig, enz. De priester communiceert zeggende: Het lichaam onzes Heeren, enz. Na de nuttiging bidt de priester: Wat zal ik den Heer, enz.

Nederknielende ter aanbidding, neemt de priester den kelk

en zegt: Het bloed onzes Heeren, enz.

Wanneer geloovigen aan het offer deelnemen, volge hunne communie terstond op die van den priester.

Sluiten