Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch immers evengoed in de natuur en in het ik weet, het meeste te danken aan een onderleven rondom ons, ja, ook in ons eigen leven zijn wijzer eener openbare onderwijsinrichting die aan te wijzen. Geen opvoeder mag verzuimen aan onder ons, jongens, als „ongeloovig" te 'boek de hem toevertrouwde kinderen mede te deelen stond en wien ik, midden in een les over plantwat hijzelf aangaande God heeft ondervonden, kunde, zoo eens even terloops hoorde opmerkenIk geloof dat één grein eigen beleving meer waard „Nu kun je eens zien, jongens, hoe mooi Onsis dan duizenden kilogrammen van wat uit den Lieven-Heer de dingen in mekaar heeft gezet" vreemde en de verte moet worden aangevoerd. Ofschoon dat nu al vijftig jaar geleden is, kan ik En naast de eigen ervaring komt dan de er- aan dat gezegde niet terugdenken, zonder dat me varing van anderen. Vooral in de dorpen, waar de tranen van danbare ontroering in de oogen het kind zoo spoedig zijn heele omgeving leert komen. — Wij weten allen hoe het godsdienstig kennen, kan het zulk een gezegenden invloed leven der oudheid vooral verband zocht met de hebben, als men hem Gods voetstappen in het natuur. En ik weet wel, dat de natuur-godsleven zijner medemenschen weet aan te wijzen, dienst zijn ernstige schaduwzijden heeft gehad. Weinige dingen zijn op mijn eigen godsdienstige Maar dat alles mag ons niet doen voorbijzien, vorming van zoo grooten invloed geweest als dat, naar Psalm 19 „de heemlen Gods eer verdatgene, wat ik van God gezien en gehoord heb tellen en het uitspansel Zijner handen werk", in het leven van een ouden vriend van mijn Wie kan voorts een psalm lezen als het bekende vaderlijk huis. En in de levensbeschrijving van Zonnelied van Achnaton, zonder daarin een anderen heeft me hetzelfde getroffen. vroomheid te erkennen, waarbij w ij maar Dan sprak ik over de natuur. Ik heb als kind al te veel te kort komen, zoodat we op een zondagsschool gegaan, ik heb op een moeten bekennen, dat deze heiden zijn kinderen christelijke dagschool gegaan en op de catechisa- waarschijnlijk godvruchtiger heeft opgebracht tie, maar in religieus opzicht heb ik, voorzoover dan wij als christenen doen ?

* *30* m

Sluiten