Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t.A tnnnat. «. iSCfe***

I Chef « £ «ƒ"*"„ 1 UW midde" "* te «"-. ■ vucgi uei my met te gedenken. Te mepr m;i„ „•• ■

lrL. f0 ■• • g Ien neer> Gemeente! Wiens dia.

I ;t L • J ndere krmgen ben opgevoed had

t steeds heb lk daarbij naar openheid van taal en eerlijkheid ! van wapenen gestreefd, en ook bij verschil van ™ n7«7

ZsZtT™'die €ere gebracht- Wat" S e'

' ^ s S die" T VTen: V6rgeVen' °m het teedere ^ oen strijd, dien ik voerde: vergeven bovenal, om de vaak be

klemmende eenzaamheid, waarin ik miin En zoo rrq :t j «met mijn meening stond.

ifciZ £ hlt h^ VM U' Gemeente! met eeQ "bre .oermnermg ,n het hart, want veelis de winste, die miin kort 'verblijf m uw midden mij bracht. En nu ik, doorZi I Jnicht en kwaad eorurht nan ^ * g ge"

gekomen hl T -f UStpWlt °P ^nen levensweg gekomen ben, waardeer ,k in hooge mate den zegen dat 2 bynaeen drietal jaren in uw midden heb verkeerdTn'hf U b,ef ik niet verschoond, maar J^t^ Z L ï \ ml met' 6n miJn God ** *S steeds een Hoorder

tZt u T f ^ gG * en dem^n geselen n me miIde h d mij de ^ ^ ^ J g chonken

et. gij begeert daarvoor geen dank, maar mij is het behoefte - de veelheid, aan de kieschheid, aan de eedeS Uwt efde getuigems te geven. Wat het is, broeders en 27

et te Utrecht eerst ten volle geleerd!

Sluiten