Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pogen om te zoeken naar aanknoopingspunten voor het Evangelie in den modernen mensch. Volgens Barth moet dit altijd op verraad aan het Evangelie uitloopen. Het Evangelie is de boodschap uit de andere wereld, de wereld Gods, die volstrekt niets in den mensch onderstelt, ook geen enkele vatbaarheid om haar te vernemen. Gods genade is het, die niet alleen de boodschap geeft, maar ook in den mensch het oor schept, waarmee hij haar hooren kan. Sommige aanhangers van hem hebben echter deze afwijzing van elk zoeken naar punten van contact toch weer niet volstrekt durven volhouden

Brunner is bekend geworden door zijn leer van het aanknoopingspunt. Zal het Woord Gods den mensch kunnen bereiken, dan zal daar, volgens hem, toch het een of andere punt moeten zijn, waar die beide elkaar ontmoeten; dan zal er in den mensch toch moeten zijn een zekere „Offenbarungsf&higkeit," een zekere geschiktheid om de openbaring Gods te ontvangen. Alleen, dat zoekt hij nu niet in iets positiefs, maar meer in het negatieve. De mensch bezit in zichzelf niet iets, waaraan God aanknoopen kan met Zijn openbaring en genade. Maar Gods genade knoopt aan aan wat wij missen, aan onzen nood

In dezelfde richting, alleen nog konsekwenter, beweegt zich Bultmann. In aansluiting aan de filosofie van Heidegger zoekt hij het aanknoopingspunt voor Gods genade in de vertwijfeling van den mensch.

Wanneer alleen kan de mensch de boodschap van Gods ontferming in Christus verstaan? Slechts dan, wanneer hij ertoe gekomen is volledig aan zichzelf en zijn menschelijke mogelijkheden te vertwijfelen; wanneer bij hem is

Sluiten