Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Joden winnen zou. En den Grieken is hij een Griek geworden, opdat hij de Grieken winnen zou. En allen is hij alles geworden, opdat hij eenigen uit hen behouden mocht. Hoe door en door heeft Paulus niet het leven en den mensch van zijn tijd gekendl Hoe zuiver heeft hij niet de taal van zijn dagen gesproken! Hoe meer wij zijn brieven gaan bestudeeren, hoe meer wij telkens weer erdoor getroffen worden, hoe hij worstelt met de woorden om voor zijn lezers verstaanbaar te zijn, hoe hij voortdurend in zijn beeldspraak en wijze van uitdrukken zijn boodschap zóó inkleedt, dat hij inderdaad de ziel van den mensch van zijn tijd raakt.

Daarop komt het nu ook voor ons aan. De moderne mensch zal doorgaans oogenblikkelijk zich hermetisch toesluiten voor onze boodschap, als wij innerlijk voor hem Vreemd en op een afstand blijven Hij wil begrepen en verstaan worden. En slechts als wij werkelijk toonen hem te verstaan, mogen wij verwachten, dat hij zijn ziel voor ons en onze boodschap opent.

Maar niet alleen, dat de moderne mensch dat wil. Het is onze roeping. Het gevaar is zoo groot, dat wij in onze prediking of in onze gesprekken met den mensch onzer dagen langs elkaar heen praten. Dat mag niet. De Evangelieboodschap moet zich richten tot den werkelijken mensch, tot den mensch, zooals hij inderdaad is. En. eerst wanneer wij daarvoor hebben gezorgd, zijn wij verantwoord. Dat in onze dagen duizenden het Evangelie verwerpen, bewijst niets tegen het Evangelie en behoeft ook nog niets te bewijzen tegen de manier, waarop wij het Evangelie brengen. Het bewijst alleen, dat het hart van den mensch te allen

Sluiten