Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij haar eigen geweten wakker en, als in den loop des gespreks haar hart vatbaar voor het hoogere gemaakt is, komt Hij met de heerlijke openbaring van zich zeiven als de Messias: //Ik ben het, die met u spreek.//

Opmerkelijk is het, dat ook bij de roeping van Petrus tot Apostel, de Heer denzelfden weg inslaat en begint met een dienst van hem te vragen. //Hij ging in zijn scheepje en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak// om de schare en ook hem van uit dat scheepje te leeren en zich daarna ook aan hem in zijn macht en genade te openbaren.

Wonderbaar diepe geschiedenis, nog die van zoo menige ziel, die, gevraagd om oók in 'sHeeren dienst eene kleine hulpe te bewijzen, misschien door het zich aansluiten aan eenige christelijke werkzaamheid, door het mededoen wellicht aan de zendingszaak, tot het ontvangen van noodzakelijke voorbereidende geestelijke leering is gebracht, waarop later ook voor haar de erkenning van de heerlijkheid des Heeren Jezus is gevolgd.

Maar het is eerst als de Samaritaansche zelve tot geloof in den Heiland is geleid, dat Hij haar als een zendelinge voor Sichars inwoners kan gebruiken.

En het is eerst als Petrus in de reine, heilige tegenwoordigheid des Heeren Jezus/verootmoedigd, verbroken aan zijn voeten, tot dien uitroep gebracht is s //Heere, ga uit van mij want ik ben een zondig mensch,// dat de Heer tot hem zegt: //Vrees niet, van nu aan zult gij mensch en vangen.//

Het is noodig hieraan te herinneren. Niemand ver-

1*

Sluiten