Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vredigd het boek uit handen en denkt lang over het gelezene na en besluit, dat gij nu den juisten sleutel gevonden hebt.

Maar daar komt gij aan de geschiedenis van Jacob en Esau, of aan die van Juda en Thamar. Of gij stuit op de wetten van Leviticus en Numeri, of gij tracht den profeet Ezechiel of Jeremia te lezen. Zeker, de zeggingskracht kan u ergens bekooren, maar.. maar stichten doet het u niet en verdrietig legt gij den Bijbel ter zijde.

Of, wat bijna even erg is, gij besluit om een kleine bloemlezing te maken voor uzelf, van wat gij zoo terloops onthouden hebt als mooi en ter zake dienende. En gij leeft voortaan niet met den Bijbel, maar met u w bijbel en gij hebt er wel wat aan, maar gij hebt toch steeds het gevoel alsof gij steelsgewijs uit een verboden land enkele mooie vruchten kaapt, die u feitelijk niet behooren. Gij hebt steeds een gevoel van oneerlijkheid.

Neen, een stichtelijk boek is de Bijbel ook niet.

i De Bijbel is het Woord en de openbaring van God. Nader aangeduid, de Bijbel is het Woord van God, Die zich openbaarde in een geschiedenis van eeuwen en die deze geschiedenis van eeuwen ook in den historischen tijd liet opteekenen. En die toch als de eeuwige God, Die niet in den tijd opgaat. Zijn gesproken woord naar zin en strekking liet en laat gelden voor alle tijden.

De Bijbel is het historisch in de menschen wereld ingegane boek van Gods gedachten en daden, dat spreekt tot den mensch van tijdelijke en eeuwige dingen, dat spreekt tot den mensch van alle dingen, maar religieus, dw.z. in verhouding tot God.

De Bijbel lijkt op Christus. Hij immers is het vleesch geworden Woord, d.w.z. Hij is de Zoon van God, Die mensch

Sluiten