Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loovigen van zonde vrij zijn, noch zoo, dat hij die in zonde valt, daarom van God verworpen wordt.

Aan den anderen kant worden ons ook voorgehouden menschen als Ezau en Saul, typen van een goddeloos, van God afgekeerd leven, niet zonder deugd, maar wel zonder godsvrucht.

En allerlei andere figuren komen voor ons te staan. Waarbij lang niet altijd met zooveel woorden wordt gezégd, dat hetgeen zij deden verkeerd was. De Bijbel moraliseert nimmer. Dat doen wij en daarmee maken wij de dingen vaak dood. De Bijbel vertelt ons het verhaal en soms zegt hij: Gij zijt die man! Maar dikwijls laat hij ons dit zelf zeggen.

4. De Bijbel is reëel; men moet hem niet lezen zonder zich te realiseeren, dat Hij de gevoelens van den mensch niet spaart.

Het is een merkwaardig boek. Menigeen heeft er stukken uit willen wegsnijden; men heeft hem zelfs gevaarlijk voor kinderen genoemd. Ja, de gruwel is gepleegd, dat in ónzen tijd met zijn pornografische literatuur, en door menschen, die allerlei rommel vergoelijken in naam van de vrijheid van den mensch en soms met de leus uit alle dingen het goede te kiezen, dat in dezen tijd en door deze menschen gesproken is over de te groote vrijheid, waarmee de Bijbel zou spreken in verhaal en wet over het zedelijk leven.

Gij zijt met mij overtuigd, dat er nog nimmer eenig kind of mensch door deze taal en realiteit van den Bijbel op een verkeerd pad is gebracht.

Een andere vraag is natuurlijk of de mensch van alle leeftijden alle bijbelgedeelten kan verstaan, of dat daarvoor een zekere groei noodig is.

En dan kies ik voor het laatste. Maar dan niet omdat de Bijbel, hoe reëel ook, toch niet onnavolgbaar zuiver en fijn, zonder eenige prikkel tot het verkeerde, de meest schande-

Sluiten