Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrucht. En de openbaring van God, Die geen rekenschap geeft van Zijn daden en majestueus verheven is boven onze critiek.

Prediker is een wijsheidsboek, waarin de schrijver de verschillende visie op het leven geeft, waartoe hij al zoekende gekomen is, om ten slotte te verwijzen naar de wet Gods en naar Zijn dienst.

Het is hét boek van den Bijbel, dat demonstreert de onmogelijkheid voor den mensch om uit zichzelf tot een levensvastheid te komen.

Het Hooglied zou ik ook eens lezen, na dit alles doorgewerkt te hebben. Ik kan er nu niet meer van zeggen, dan dat het is een loflied op de liefde, waarin wel de menschelijke liefde als voorbeeld wordt genomen en de woordkeus beheerscht, maar toch blijkbaar bedoeld is daarin af te beelden de liefde van God tot Zijn volk en van dit volk tot God.

Serie V.

Als vijfde serie nemen wij de tweede rij van NïeuwTestamentische boeken, dus: Mattheus, Galaten, Hebreeën, Efeze, F i lippensen, Collo ssensen, Thessalonicensen, Timotheus, Petrus, Filemon, Johannes.

Wij vervolgen deze lijst met de voortzetting van het Oude Testament.

Parallel met Samuel en Koningen, die wij vroeger lazen, loopt ten deele Kronieken, dat ons de historie van Israël als volk onder een ander gezichtspunt verhaalt. Men zal wel eens een hoofdstuk, dat vol van namen en cijfers staat, als al te statistisch, vlug doorloopen, maar daar staat tegenover, dat ook sommige dingen veel helderder worden, nu wij ze weer lezen, soms met andere woorden gezegd en van een anderen kant gezien.

Sluiten