Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedech o b t u 1 i t.12) Intusschen stemt Heinisch toe, dat deze herinnering aan het „offer" van Melchizedek, hoewel niet zonder grond gegeven, toch niet stringent uit den tekst in Gen. 14 is te bewijzen. 18)

In de religieuze kunst komen volgens deze opvatting dan ook afbeeldingen van Melchizedek voor gezamenlijk met afbeeldingen van Abel's offerande en Izak's offering, bijv. het mozaïek in de S. Apollinare in Classe fuori, een groote basiliek te Ravenna, in de zesde eeuw gebouwd en in het begin dezer eeuw blootgelegd'.u)

§ 6. Veel willekeuriger nog werd met de figuur van Melchizedek gehandeld in allerlei oude legenden. We vinden ze in fantastische werken, die de geheele geschiedenis, soms van de schepping af aan, op romantische wijze vertellen willen.

Tot deze eigenaardige litteratuursoort behooren in de eerste plaats de z.g. Adamsboeken. Dit zijn vrij omvangrijke werken, van Christelijke redactie, wier inhoud echter wel uit Joodsche bron afkomstig zal zijn. Ze zijn er in verschillende talen.18) Twee ervan vertoonen groote overeenkomst: het Ethiopische Adamsboek, dat A. Dillmann uitgegeven heeft onder den titel: Der kampf des Adam und der Eva, den sie durchzukampfen natten nach ihrer vertreibung aus dem Garten und wahrend ihres aufenthalts in der schatzhöhle nach den befehl des Herrn, ihrers schöpfers und erhalters16); en het Syrische, dat in de Bibliotheek van het Vaticaan voorkomt onder de aanduiding: Spelunca thesaurorum. Dit is door Bezold eerst vertaald, later ook in het Syrisch uitgegeven met een Arabische vertaling, beide onder den titel: Die Schatzhöhle, resp. 1883 en 1888.

12) Liturg. Texte II, Lietzmann, p. 17 (Kleine Texte 19).

13) P. Heinisch. Abrahams Sieg über die Könige des Ostens und seine Begegnung mit Melchisedech. Studia Cath. 2e Jaarg. 1926.

14) Afbeelding in „Lexicon für Theologie und Kirche, zweiter Aufl. 1935, s.v. Melchisedech.

15) E. Schürer. Gesch. des Jüd. Volkes III, pag. 395.

16) A. Dillmann. Das christliche Adamsbuch des Morgenlandes. In: Jahrbücher der Bibl. Wiss. IV, 1851—52. Hij dateert het plm. 500.

Sluiten