Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze reeks zullen verschijnen of zijn reeds verschenen:

Ie serie:

No 1. Prof. Dr Th. L. Haitjema: De Kerkorde van 1816 (verschenen).

2. Ds H. W. te Winkel: De Afscheiding (verschenen).

3. Dr W. J. de Wilde: De Doleantie (verschenen).

4. Dr P. J. Kromsigt: Hoedemaker en Kerkherstel (verschenen).

11de serie:

No 1. Ds G

2. Ds N

3. Dr H

4. Ds G

5. Ds G huidij

6. Ds J.

lilde serie: No 1. Ds H.

'THE.OÜDT 1907

n onze kerk (verschenen), van Kerkherstel

(verschenen), oecumenische beweging (verschenen), tg (verschenen). 1 de plaats der kerk in de

jongeren.

jdeniskerk-Vrije kerk

(verschenen).

2. Prof. Dr Th. L. Haitjema: Leertucht (verschenen).

3. Dr R. B. Evenhuis: Presbyteriaal of episcopaal.

4. Dr W. Lodder: Kerkorde en Heilige Schrift (verschenen).

5. Mr H. Mulderije: Herziening der Kerkorde (verschenen).

De eerste serie is historisch, de tweede practisch, de derde kerkrechtelijk. Het is de bedoeling deze series eventueel nog uit te breiden en om zoo mogelijk nog enkele nieuwe series in te voegen, terwijl de inhoud populair zal zijn.

De prijs van elke brochure is f 0.25, bij abonnement op de geheele reeks f 0.20. Men abonneere zich bij den boekhandel of bij den uitgever.

Sluiten