Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze reeks zijn verschenen: Ie serie:

No 1. Prof. Dr Th. L. Haitjema: De Kerkorde van 1816.

2. Os H. W. te Winkel: De Afscheiding.

3. Dr W. J. de Wilde: De Doleantie.

4. Dr P. J. Kromsigt: Hoedemaker en Kerkherstel.

n onze kerk.

. van Kerkherstel.

i oecumenische beweging.

tig.

1 de plaats der kerk in de jongeren.

1. Ds H.

2. Prof.

3. Dr R

rrlEOLi D:

1907

jdeniskerk-Vrije kerk. ipiscopaal.

4. Dr W. Lodder: Kerkorde en Heilige Schrift.

5. Mr H. Mulderije: Herziening der Kerkorde.

Ile serie:

No 1. Ds G

2. Ds K

3. Dr h

4. Ds G

5. Ds G huidij

6. Ds J.

Ille serie:

No 1. Ds H.

o\oröc ococXx

MeeiAec

TIM

De eerste serie is historisch, de tweede practisch, de derde kerkrechtelijk. Het is de bedoeling deze series eventueel nog uit te breiden en om zoo mogelijk nog enkele nieuwe series in te voegen, terwijl de inhoud populair zal zijn.

De prijs van elke brochure is f 0.25, bij bestelling van de geheele reeks f 0.20. Verkrijgbaar in den boekhandel en bij de uitgevers.

Sluiten