Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school geopend. In 1932 een 2-jarige Vakschool. In 1933 werd een prachtige kapel naast de Zusterschool gebouwd.

In 1937 had er een groote wisseling van arbeidskrachten plaats. Aan de bekende missionarissen de Paters van Scheut werd Zd. Celebes toevertrouwd, om „tot intensiever werk te kunnen komen."

Al deze arbeid beperkt zich zeker niet tot R. Katholieke Europeanen, Indo's of Florineezen.

Van uit Makassar probeert men ook door te dringen, om contact te zoeken met Christen en Heiden Toradja's in Mamassa en Makale-Rante Pao (resp. de terreinen van de Chr. Geref. Kerken en de Geref. Bond).

Midden 1939 hielden hardnekkig geruchten stand, dat voor Makale (het centrum van de Zending aldaar) reeds een Pastoor bestemd was om daar te gaan wonen. De actie in Makassar is vooral, wat organisatie betreft, de laatste jaren geweldig uitgebreid. De Broederschool kreeg een nieuw gebouw. Een pracht bouwwerk kwam klaar voor de Katholiek Sociale Bond, waar een centrum is voor allerlei arbeid onder al de bevokingsgroepen. In Sept. 1939 is het groote R.K. Ziekenhuis geopend, waarvan de bouwsom rond 2 ton beliep! Gelijktijdig werd aangenomen een groote uitbouw van het oude gebouw van de R. K. Kerk in de Europ. wijk.

Daarnaast moet het belangrijke St. Melania werk genoemd worden, dat zich speciaal richt op Inheemsche kraamvrouwen.

In dit alles zit dus ook zeker echt zelfstandig missiewerk, alhoewel ook hier telkens weer blijkt, dat de Roomsche missie mede een bijzondere zorg heeft voor de zendingsvrucht van de Protest. Zending, om vooral ook deze jonge Christenen weer tot bekeering te brengen.

Tenslotte wordt al deze arbeid gedragen door de gedachte waarmee onlangs een R. Kath. scribent zijn artikel besloot:

De leuze: Celebes aan Christus! zal werkelijkheid worden! Wanneer?

Dat hangt af van Gods goedheid, van Uw gebed en Uw offer!

Dat zeggen zij!

Dat zeggen wij ook!

En God in den Hemel zal het beslissen!

MEDISCHE HULP IN MAKASSAR

door ONG YAN HONG

miss. Ind. Arts.

Een kleine 21/2 jaar is het geleden, dat ik Java verliet om in Makassar het Med. werk te aanvaarden.

Van mijn eerste ervaringen wil ik U het een en ander vertellen. Voorop stel ik, dat, willen we menschel ijk gesproken goed werk ver-

Sluiten