Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuiderkerk, Rotterdam.

Rotterdam

RONDOM DE ZUIDERKERK.

Een nieuwe periode is voor de Zuiderkerk aangebroken, toen de Kerkeraad in 1936 de voorstellen van een door den Kerkeraad ingestelde ,, Zuiderkerk commissie" vrjjwel met algemeene stemmen aannam. Rondom de Zuiderkerk werd een groote wijk gemaakt. Den wijk-

predikant, Ds. W. A. Zeydner, vertrouwde men de verzorging

"icubicu me. vaste preaiKDeurten, avondmaals- en doopdiensten werden hem opgedragen. Reeds nu kan geconstateerd Worden, dat met echt Rotterdamsche energie een groote groep vooral jonge menschen, dit nieuw kerkelijk ontwaken daad^ werkelijk medeleeft. Dr. H. KraCmer noemt als springbron van t ware zendingsleven „getuigeniswil en getuigenisvreugde. „In het licht van dit woord kan men deze nieuwe periode der Zuiderkerk de zendingsperiode van het kerkelijk wijkwerk noemen Iedere maand wordt het maandblad der Zuidèrkerkwijk door een 75-tal medewerkers in de wijk rondgebracht. Dit Maandblad wordt ook onder schippers uitgedeeld. Door gesprekken tracht men een nieuw contact met de kerk te leggen. Aan werkloozen wordt gratis een vrije plaats in de kerk verstrekt. Een 50-tal dames en heeren ontvangen bij toerbeurt in de kerk ieder die als vreemdeling binnentreedt. Veel aandacht wordt gewijd aan de schippers, die in de binnenstadshavens ligplaats hebben gekozen.

De schippers worden op hun schepen door den whkpredikant bezocht. Met kerstfeest is er een groot schipperskerstfeest in de Zuiderkerk, waar allen toegang hebben.

In de Zuiderkerk hebben de schippers aparte vrije zitplaatsen.

De Pnns-Mauritsschool, een school der Herv Kerk Eendrachtstraat 87, heeft een aparte afdeeling voor schipperskinderen, met 3 schooltijden.

Verschillende schippers sturen hun kinderen, zoolang ze in Rotterdam liggen, naar de catechisatie. De uren ztin- voor meisjes beneden de 16 jaar Dinsdags 7 uur; voor meisjes boven 16 jaar Dinsdag 9.15 uur; voor jongens beneden 16 jaar 8.15 uurvoor jongens boven 16 jaar 8 uur, beide ook op Dinsdagavond' JuWerstrMt W°rden gehouden m de Zuiderkerk, ingang

De H. Doop wordt bediend iederen derden Zondag van de

Sluiten