Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de Der Aakerk — wat 10 maal juister èn royaler is, dan wanneer zij het Jeugddienstkoor bij zich hadden genoodigd. En zij laten de leiding ook heelemaal in handen van den Hervormden dommee — wat voor Roomschen nog veel moeilijker is, dan het voor ons zou zijn om ons een avond onder de leiding van een pastoor te scharen. Maar de meeste Hervormden kennen de Roomsche Kerk slecht en begrijpen dat niet.

17 wilt van de Roomschen eerst een volkomen boetedoening voor de zonden hunner vaderen. Kunt U dat eischen, zoolang wrj zelf geen boete doen voor wat onze vaderen hun aangedaan hebben — terwijl zb* toch zooveel beter wisten! — en wij nog steeds met name in zgn. Hervormingspreeken allerlei onjuistheden over Rome verbreiden? uw stukje is voor mij niet anders dan een nieuw symptoom van het steeds toenemend kerkisme in onze kerk — dat is nog iets anders dan kerkelijk besef — dat zich o.a. als monumentum aere perennius het onmogelijke nieuwe kerkboekje heeft opgericht, in plaats van de zooveel malen betere Geestelijke Liederen bijvoorbeeld. Terwijl wij de kans hebben, wat Evangelie binnen te brengen in de Roomsche Kerk, zijn we weer zoo klem en pietluttig mogelijk. Ik preekte eens ergens, waar — het was op een mooien zomerdag — de deur onder de toren openstond. Ik zag onder 't zingen menschen van de fiets stappen op den weg, om te luisteren. Maar de koster zag het ook, en deed de deur dicht. „Niet voor hen!" Als U meent, dat de Hervormde Kerk aan de Roomsche Kerk iets te zeggen heeft, moet U dat zeggen. Maar het eerste wat U haar te zeggen heeft, moet altijd weer zijn: Jezus Christus, en dat wij voor God allemaal één zijn: verdwaalde kinderen. De een 50 K.M. en de ander 500 K.M., maar ook 50 M. kan al doodelijk zijn, denk aan de vele

Sluiten