Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van uw redevoering hield ik grootendeels stenogram bij. Ik begreep niet alles. Bij voorbeeld: wat die avond van 23 Februari met politiek te maken had? En wat onze Hervormde Kerk te maken heeft met de Israëlieten, begrijp ik ook met te best.

Neen, ik geloof, dat dit getuigenis verkeerd is gesprongen. Net als die bom, die bestemd was te ontploffen op het schip met levensmiddelen, dat naar Spanje zou gaan, maar sprong in het pakhuis, en daar weinig schade aanrichtte.

Is er één van die heeren uit „het Comité" dien avond in de vroegere Lieve Vrouwekerk geweest? Ik wel. Wij hebben er samen Psalmen gezongen. Niet die van gisteravond, meen ik, maar dat had ook gekund. Het klonk prachtig. Gisteravond klonk het alles behalve mooi, vond u met? Het was daar zoo opstandig. Ik ken een héél mooi vers. Dat hadden wij gisteravond niet kunnen zingen:

Och, dat aller menschen tongen, Aller Eng'len zang, o Heer, Samenstemden, samenzongen, Eeuwig tot Uw lof en eer.

Als ik nog eens in Lunteren kom, kom ik eens met

u praten. Maar geen koffie, en géén koekjes. Dat

is Roomsch!

ni

Ds. Coolsma kreeg d.d. 28-2-'39 ook dit schrijven: Hooggeachte Dommee,

Dit schrijven wil alleen zijn een sympatWebetuiging met den door U belegden zangavond, dien ik, zeer tot mijn spijt, met kon bijwonen.

De zoogenaamde „getuigenisavond", waarvan ik zoo juist het verslag las, heeft U natuurlijk met ln 't minst gehinderd. Daar staat U boven! Hoe lang zal het nog duren, eer de menschen „wijs" worden?

Sluiten