Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN BESLUITE. Zang en tegenzang.

Met den Trompetter van Sackingen kunnen wtj thans zingen: „Het ware te schoon geweest, het heeft niet mogen zijn".

Maar dat het goed af zou loopen, hebben wij ons geen oogenblik voorgesteld. Men mag in Nederland vrijelijk voor alles opkomen behalve voor de verdraagzaamheid. Die is onschendbaar en moet het blijven. Wie haar te na komt, vergrijpt zich aan het kostbaarste goed der natie en gaat niet ongestraft uit.

U heeft allen kunnen leZen van een samenkomst te Groningen, een goede week gelenmmiiMuiiHHiiMiimumiiMiMium den, waar door protestanten en 1 Joor 8 katholieken gezongen is uit een | uw | bundel, die voor het gebruik van I A.B.K. ï beide groepen was goedgekeurd. I i Deze zangavond had plaats in een

kerkgebouw van de Nederlandsche Hervormde gemeente. Op den kansel stond een predikant, de bekende dommee Coolsma (het kan met protestanter!) en sprak een inleidend woord. Een verdieping lager stond een priester. Die gaf later een korte technische uiteenzetting over kerkmuziek.

In alle kranten stonden er uitvoerige verslagen over, met plaatjes er bij. Wij hebben het alles gelezen en bekeken, ons verheugd over de zeldzame eendracht in dit geval, maar daarbij onszelf vermaand, dat men den dag met moet prijzen, vóór de avond gekomén is.

En waarachtig, het is al zoover. In dezelfde stad Groningen is nu een protestbetooging gehouden, die voor deze gelegenheid „getuigenis-avond" heette. ZH was druk bezocht.

Sluiten