Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie belang stelt in de meening, die gekoesterd wordt over den

hieuwen V&otnta*-

die door de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk is aangeboden, bij welk werk geen rekening is gehouden met de nieuwe Nederlandsche bewerking der Psalmen op de oorspronkelijke melodieën, waaruit op den „Zwarten Dag" in de Der Aakerk is gezongen, bestelle bij den Uitgever dezes:

„Zte dood Ut den pot*

Bezwaren tegen de geesten van vervlogen eeuwen in het gebonden en gedragen woord der Kerk op het onstuimig beroep van dezen tijd Door een Commissie uit de zonen der profeten. Met een woord vooraf van Sören Kierkegaard en een certificaat van echtheid van de hand van Gehazi.

Prijs (geill. met 40 penteekeningen) slechts f 1.— Drukkerij Spiering, Groningen (Giro 99620)

Sluiten