Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den eersten jaargang van „Tijdseinen" zijn verschenen:

1. Mr. J. J. R. SC HM AL: „Democratie en Le¬

vensbeschouwing".

2. Ir. M. B. SMITS l.i.: .Arbeid en loon in

den landbouw".

3. Ds. A. W. M. ODÉ: „De Predikant en de

Politiek".

4. Dr. F. C. DOMINICÜS: „Bijbel en Open¬

bare School".

5. Mr. G. E. VAN WALSUM: „Het isolement

van „Het Christelijk volksdeel"."

6. Mr. Dr. N. SMITS: „De doodstraf".

7. J. PIEBENGA: „Het goed recht van de

Friese beweging".

819. Mr. J. J. SCHOKKING: „Propaganda en openbare meening".

10. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN:

„Twintig jaren Volksraad".

11. J. R. SNOECK HENKEMANS: „Na dertig

jaren — Om de eenheid en de vrijheid".

Losse nummers zijn nog in beperkten getaleverkrijgbaar en wel tegen ƒ 0.50 per stuk, uitgezonderd no. 11, waarvan de prijs slechts ƒ0.15 bedraagt.

Vnnp H*»n Jnfirtiirl <1ai* In t"t rt%ai.'ttvt-oxtj,

■ ui -iLtiver-,

KfhiinpnHp hiirlratron oiïn ollonn A~ -luLti

verantwoordelijk. „„T^.ffiffi^

Sluiten