Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik kunnen gaan kermen. Dan zal de Führer niet mogen aarzelen. Hij zal voor de microfoon gaan staan en vol pathos en aandoenlijk trouwhartig verklaren, dat God zelf van hem eist in te grijpen en hem beveelt te nemen wat hem niet vrijwillig gegeven wordt. De van bloed druipende democratiën moeten dan maar uitmaken, of een lap grond met zo- en zoveel zwaar verdrukte Duitsers een te hoge prijs is voor de vrede, die hij de wereld zo van harte gaarne gunt... Dan rijn er nog de Zwitserse kantons, waar Duits gesproken wordt, en misschien zal zelfs „mijn grote vriend Benito Mussolini" eenmaal moeten ervaren, hoe kort Berhjnse eeuwigheden duren, en hoe broos assen zijn kunnen, als aan twee kanten de dynamiek er aan wringt... achter de Brenner wonen Duitsers. En hoe moet het met de beklagenswaardige „rand-Duitsers", waartoe blijkens de kaarten der nazi-geleer den ook de Nederlanders behoren? In Utrecht is al een filiaal gevestigd van de Berhjnse winkel en daar oefent men zich ijverig in het Duits, de Nordische listigheid, laster, antisemitisme en onschuldig landverraad-op-streng-nationale-grondslag. In nazibargoens heet Nederland de West-Mark en betekent een parel aan de kroon van de Duitse Eenheid.

De dictatuur, als dynamisch verschijnsel, is onverzadehjk, is nooit bevredigd, kan nooit bevredigd zijn, want rij moet dynamisch rijn of niet rijn. De democratie make zich geen verdere illusies. Hiuer heeft de weg naar de Oekraïne opengebroken, heel Duitsland gonst van de propaganda voor de verovering van die graanschuur, waar ook nog steenkool en erts te vinden rijn, en de Oekraïne, hoewel in niets Germaans, zal de weg openen naar nieuwe, verdere doeleinden. De democratie is in groot gevaar!!

Zij heeft zichzelf in dit gevaar gebracht. Zij dient zich te bezinnen op haar noodlottige fouten èn op de taktiek om het verloren terrein en het verloren gezag te herwinnen. Als de democratie wil, kan zij het. Maar zal zij willen ? Zullen schijnbelangen en nationaal egoïsme geen onoverkomehjke hinderpalen vormen voor de eenheid en de solidariteit, die nodig rijn om de suggestie en daarmee de macht der dictatoren te breken.

De grote massaas der democratische volken willen zonder twijfel. Elk fors woord tegen de verwaten geweldenaars juichen zij hartstochtelijk toe. Elke hulpactie voor de slachtoffers van het misdadige systeem neemt afmetingen aan, die haar stempelen tot een welbewuste demonstratie tegen de geweldenaars. In de ziel der volken hgt de liefde tot de democratie diep verankerd. Ook de volken en hun democratische partijen hebben gezondigd: door te grote laksheid. Zij heb-

Sluiten