Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS

heerlijking van God niet vreemd was aan uwe feestviering. Zoo zult gij de Boekdrukkunst aan de verheerlijking van God doen dienstbaar zijn. En openbaar zal het worden, terwijl gij de uitvinding der Boekdrukkunst, in de vereering van haren uitvinder, feestelijk herdacht, en terwijl gij uwe woningen versierdet en onder de feestvierenden u schaardet, dat deze de grondtoon was in uw binnenste: Loof den Heer, mijne ziel! en al wat binnen in mij i», zijnen heiligen naam f

Sluiten