Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En leugenvrij, dat is hij, ja !

Wel, van diezelfde schriften Door de critiek zoo aangerand ,

Die men zoo fel komt ziften ,

. Sprak eens de Heiland (en Hij is

De Waarheid en het Leven), -tISFw.; Dat Daniƫl en Mozes ze

(Zoo luidt ook 't opschrift) schreven.

Sla Markus XIII maar eens op

En Lukas XX tevens, Daar vindt ge, voor hetgeen ik zeg,

De noodige gegevens.

En de gereformeerde nu

Gelooft des Heilands zeggen;

Hij vindt daarin bewijs genoeg Om zifters te' weerleggen.

Doch dat bewijs is niet genoeg

Voor lui, die critweeren; Die moeten (of 't hun noodlot waar'!)

Die moeten disputeeren.

Maar of z', al disputeerende,

Den eenvoud fel misprijzen, Het hoogste werd geopenbaard

Aan kindren, niet 'aan wijzen.

Het dwaze van de wereld heeft

De Heere uitverkoren Om te beschamen, 't geen iets is,

Ja, om dat te verstoren.

Die kinderen, die dwazen dan

Zijn ongeleerde lieden, Aan wie de Heere in gena

Een hooger licht komt bieden.

Sluiten