Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij ijverdet roor 't heil der Kerk; Dat deedt gij vroeg en spade.

Wat ik dus tegen u eens schreef,

Herroep ik plechtig weder; 'k Acht uw persoon, 'k bemin uw werk

Hartstochtelijk en teeder. (naar Tobbema ziende, vervolgt Striktena :) En die gereformeerde daar!

Dat hij zich zeiven schame , Want al zijn ijvren tegen u

Moet dienen tot reclame.

Reclame voor zijn eigen zaak;

Doch die ik niet kan achten, Ja, strikt genomen, die 'k verfoei,

Verwerp met alle krachten.

Tobbema, ironisch doch waardig:

Mijnheer geeft „strikt genomen" hoop

Nog eenmaal toe te treden Tot der gereformeerden kring; Althans zulks blijkt mij heden. hij ziet Van Penten aan en vervolgt : ■ . ■ Mijnheer was erg af keerig eens ,

Niet waar ? van al. uw streven ; Maar komt dan toch van lieverlee Uw arbeid eere geven.

Och ja, daar moest (wat hindert het ?)

Eerst menig jaar passeeren, Maar eind'lijk wil tot uw idee . Zich toch de man bekeeren. H publiek weer aanziende:

Wat nood ? de zaak, waaraan ik graag

Mijn leven wil besteden,

Sluiten