Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daarom blijf ik in hun trouw, Hun broedertrouw gelooven.

En — wat mij thans ook wedervoer, En — wat 'k ook moet betreuren,

Ik mocht (en 't doet mijn nieren goed!) "Winst voor de leer bespeuren.

Winst voor de leer; want 'k merkte op,

Dat allen, die hier spraken , Niet met de oude leere graag

Of haren name braken.

Zoo wordt het werk al meer gebouwd, Waar ik mij gaarn' aan wijde;

O, dat nog als in d' ouden tijd De leere glans verspreide!

O, ware elk gereformeerd,

In woorden en in werken! Weerklonke de beproefde leer

Alomme in de kerken!

(Tobbema gaat nu bij een tafeltje op een stoel zitten. Striktena zegt tot hem:)

Dat kan wel zonder toonlooz' e's

En zonder al die zaken, Die u en d' ingeleiden vast Principiëeler maken.

Neem dat voor corrigendum aan

O, altoos rustelooze! Het werk, waaraan g' uw leven wijdt,

Dat werk is uit den booze.

(Fustiga , allen even aanziende en gereed staande om te vertrekken, zegt:)

Gegroet, ik weet vooreerst genoeg Voor 't volgend krantartikel;

Sluiten