Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Stengel, zonder een woord te spreken, maakt voor de aanwezigen eene buiging en stapt, Tobbema achteraan, de zaal uit. Wanneer zij vertrokken 'zijn, komt Child van uit het publiek te voorschijn en begint als volgt tot de aanwezigen te spreken;)

Toen 'k voor 't eerst ter schole kwam,

Gaf mij Meester Klauwen De verkeerde wereld, ja,

Op een prent t' aanschouwen.

Hier was 't haasje op de jacht

En — schoot op den jager, Ginds weer vilde 't nuchter kalf

Leuk — eén dikken slager.

En zoo vond men op die plaat

d' Allergekste zaken, "Werkelijk niet ongeschikt

Om mij te vermaken.

'k Denk, als 'k vreebeminnaars hoor

Kibbelen en schelden, Aan mijn zotte kinderprent

Met haar vreemde helden.

De verkeerde wereld is

Zeker daar t' ontdekken, Waar, wie 's vredes vriend wil zijn,

Ruzie gaat verwekken.

Zulke kibb'laars moesten ook

Op mijn prent staan prijken , 'k Zou hun dan hun eigen beeld

Soms eens doen bekijken.

Licht'lijk schaamden z' allen zich Voor de scherpe trekken,

Sluiten