Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is wel eens meer gebeurd ;

God is groot en machtig: Denk maar aan. de Britsche Kerk , ' Eens ook erg tweedrachtig.

Daar toch kibbelde men eens

('t Is al lang geleden) Over vormen , ach , zoo dwaas, . . Ware nietigheden.

Niet dat hen de lust bekroop

Om eens saam te vechten, Neen, de Paus van Rome zou'

Dit hun feit beslechten.

En -zoo ging èen hunner dan

(Wilfried was het, vrinden!) Naar den Paus, om hem die zaak

Op het hart te binden.

Maar de mensch, de ijd'le mensch,

Ja, hij kan wel wikken, Doch er troont daarboven Eén,

Die ook kan beschikken.

God beschikte alles zóó ,

Dat het schip ging stranden ;

En zoo kwam de bisschop dan Hier in deze landen.

Wilfried wou hier in ons land

Niet zijn dagen slijten; Neen, hij wou voor 's Pausen stoel

Zijne zaak bepleiten.

Hij wou .... en daar breekt het wrak

Door de kracht der baren; Doch de goedheid van den Heer

Blijft hem 't leven sparen.

Sluiten