Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frieslands eersten zendeling

Wil ik nooit vergeten ; 'k Dacht in éénen straks aan hem

Bij der broed'ren veeten.

O, ik wensch maar altijd meer,

Dat zij vrede sluiten, En dat ons ten goed' een vrucht

Er uit voort moog spruiten.

Dat van schuldbelijdenis

Wij maar spoedig hooren , Dat de zelfverloochening

Alle haat moog smoren. Dat de liefde wederkeer',

Satan van ons vliede, En dat Jezus in elks hart

Onbeperkt gebiede!

Maar dan dient ook 's Heer en woord

Hoog bij elk in eere; Neen, niets boven, neen, niets naast

't Woord van God den Heere.

O, dat Woord, men tart het aan,

Aan van alle zijden ; Vrienden! neen, gij voegt u nooit

Bij wie het bestrijden.

Neen, niet naar zoo'n hoogeschool

Zendt gij uwe zonen, Waar men deelen van de Schrift

d' Echtheid af wil troonen.

Neen, de leer der zaligheid Laat g' u niet ontvoeren,

Hoe de mannen der critiek U dan ook ontroeren.

Sluiten