Geen zoekvraag opgegeven

  • / 40

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes verscheen nog van Rhyming Fancy: De kwestie van 1878! in den vorm van eene Samenspraak voor

Neêrlands Jongelingen. Prijs 25 ets. 6 Ex. ƒ 1.25. De Sociale kwestie. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 25 ets. 6 Ex. f 1.25. De Twistende Geuzen. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 25 ets. 8 Ex. f 1.60. Leve de Militair! Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 25 ets 6 Ex. f 1.25. Weg met den Middelman Samenspraak voor Neêrlands Jon-:.

gelingen. Prijs 30 ets. 4 Ex. f 1.—. Willem de Zwager. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs f 0 25, per 6 exemplaren f 1.25. Bloemen, geplukt op het Groene veld. Voordrachten voor

Jongelings- en Jongedochters-Vereenigingen. Prijs 75 cents,

5 Ex. f 3.25, 10 Ex. f 6.— De Vegetariër. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen. Prijs

25 ets. 7 Ex. ƒ 1.50. Cnippine's Effecten. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 25 ets. 6 Ex. ƒ 1.25. De Roem der Dagen. Samenspraak voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 25 ets. 6 Ex ƒ 1.25. Strp en overwinning. Voordracht voor Neêrlands Jongelingen.

Prijs 15 ets.

Mede verscheen :

Ontwikkeling. Samenspraak ter voordracht in bijeenkomsten van

Jongelingen- en Jongedochters-Vereenigingen, door Amanja.

Prijs 30 ets., franco per post 32/2 ets. Per stel van vier

Exemplaren f 1.—, franco per post f 1.10. Een praatje over „fijn wezen." Samenspraak ter voordracht

in Jongedochters-Vereenigingen, door Amanja. Prijs 30 ets.

4 Ex. f 1.00.

In de Vergunning. Samenspraak voor Jongelings-Yereenigingen en Reciteergezelschappen, door Een Onthouder. Prijs 20.ets. 6 Ex. ƒ 1.—.

De Christelpe Jongelings-Vereeniging, een kweekplaats van Geestes-Hoogmoed ? ? Samenspraak tusschen 4 personen, door Chkistinus. Prijs ƒ 0.35. 4 Ex. f 1.25.

Eene Samenspraak over de Longziekte-Kwestie voor Jongelings-

Yereenigir.gen, door Akonimüs. Prijs 30 Cts., 4 Ex. ƒ 1.—.

Sluiten