Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEI

|Uj^tl(ttftUtt Ut f pwtM*«

IABIA JUHAOTA MOLENDIJK,

!n den Heere ontslapen. U Katendrecht op den 31 FEBRUARI 1883,

in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden.

Opgesteld ten dienste der Zondagscholen

ID. VELDHUIZEN, Zondagscliool-Onderwijzer te Katendrecht.

Druk tan COTilfs. IMMIQ, Oortmolenstraat 28, Botterdam.

Sluiten