Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenvoudige beschouwing, hoe een waar Christen het eigendom van Jezus is; door Hem vrijgekocht en verlost, onder de naauwkeurigsle bewaring leeft; eh alles tot zijn voortdurend geluk ziet medewerken; hoe Hij verzekerd is door den H. Geest, van zijne eeuwige inwoning, in de gewesten des lichts en der heerlijkheid; en daardoor aangespoord wordt; om, in Gods kracht, met gewilligheid en ijver den Heere te dienen. —

Sluiten