Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't Indiesch lieflijk palmenland, Daar werd een kindeken geboren,

Men schreef zijn naam in Ganges' zand Ram, Ram Ki Jai *) heeft God verkoren.

Aan Ram zij eer! Zijn naam is groot, Hij , Hij alleen geeft 't eeuwig leven.

Ram sat hai f) roept men in den dood. O spreek, kan Ram den vrede geven ?

* '

Stijg op naar Tibet's hoogsten top> Zoek daar het woord van 't eeuwig leven

Die rots, welk opschrift staat er op? Die zuil, wat is er in geschreven ?

„Urn mani padmi hung §) is 'twoord; Ginds zie 'k dezelfde letters weder.

Ach, welke schijn heeft u bekoord? Voor lijken knielt ge , o Tibet, neder!

*) Ram heeft overwonnen, f) Ram is de waarheid.

§) Is slechts bij toenadering te vertalen: „O edelgesteente der Loto's bloem!" (De Loto's bloem werd, gelijk men weet, voor het zinnebeeld van het heilige gehouden.)

Sluiten