Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

FATA MORGANA.

De wereld gaat voorbij met hare begeerlijkheid.

i Joh. II : 17.

Zwaar gaat 4e tocht door't stof der zandwoestijnen.

Stof achter u en vóór n niets dan stof. Stof warrelt op bij 's kemels trage schreden ,

Uw tong versmacht. Uw brandend oog wordt dof.

Daar ziet ge op eens de schoonste palmen wuiven, De wind beweegt hun kroonen in de zon.

'tls een oase! En, als muziek van englen, Ruischt in uw oor het murmlen van een bron.

Sluiten