Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

RUST.

Immers is mijne ziel stil tot God. Ps. LXII : ! .

Ik ben Uw eigendom, o Heer. J)ien vasten troost zal ik behouden. Want wie zich immer U betrouwden,

Verlaat Uw liefde nimmermeer, 'k Heb in Uw wil mij neergelegen,

Nu'ben 'k van alle zorg ontbloot. 0, dit is wel de grootste zegen,

Als kind te rusten in Uw schoot. Geef mij Uw heilgen wil te minnen,

Al breekt Gij wat ik liefhad stuk. In 't eigen willen te overwinnen , ^

In 't stille zijn ligt mijn geluk. In alle smart, in alle ellenden ,

Aan U betrouw 'kmijn gansche lot. Eens zult Gij alles heerlijk enden:

Ik ben Uw eigendom, o G o d.

3

Sluiten