Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus predikte inderdaad geheel in den geest van die profeten. Verre overtrof hij dezen echter, aangezien hij met volkomen klaarheid uitsprak, wat zij vaak nog onvolledig hadden vermoed en aangeduid.

Ongunstig oordeel van Jezus over het godsdienstige leven bij zijne tijdgenooten en over de leidslieden des volks; zie § 2.

Aanhaling van gezegden uit het O. T. Matth. 9 : 13 (vgl. Hos. 6:6); 22 : 37 vv. (vgl. Deuter. 6 = 5; Lev. 19 : 18); vgl. voorts Matth. 5 : 3 met Jes. 66 : 2; Matth 5 : 4 met Ps. 126 : 5 v.; Matth. 5 : 5 met Ps. 37 : 11; Matth. 5:6 met Ps. 25 S 8—12; Matth. 5 : 8 met Ps. 15: 1 vv.; 73 : 1.

Een diepere zin in woorden uit het O. T. gelegd (vgl. Matth. 5 : 17) Matth. 22 : 31 v.; Luk. 4 : 17—21 (vgl. Matth. 11 : 4—6 met Jes. 35 : 5 v.)

O. T. en overlevering hebben geen bindend gezag Matth. 5 : 21 v., enz.; 12 : 1 vv.

Bewustzijn bij Jezus, dat ln hem de Messiasbelofte (vgl. Jes. 11 : 1—9; Micha 4 : 1—5; Jerem. 31 : 31—34) was vervuld Matth. 16 : 13—17; 26 : 63 v.

Wat betreft overeenstemming met de profeten vgl. Matth. 16 : 13 v. (ook Joh. 2 : 1—10).

Wat heeft Jezus aan te merken op het godsdienstig leven bij zijne tijdgenooten en hunne leidslieden?

Hoe gaat J. ten opzichte van het O. T. te werk?

Waarom stelde J. zich in sommige opzichten vrijmoedig boven het O. T.?

In welke verhouding stond J. tot de groote profeten van vroeger?

Sluiten