Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Het leven van den Stichter des Christendoms.

§ 8. Jezus' afkomst en eerste optreden.

Omtrent Jezus' jeugd deelen de Evangeliën weinig mee. Hij blijkt van eenvoudige afkomst geweest te zijn. Zijne ouders waren Jozef en Maria, die een vrij talrijk huisgezin hadden. Hij zal geboren zijn te Nazareth in Galilea, waar zijn vader timmerman was. Vóór zijn openlijk optreden heeft hij allicht het ambacht zijns vaders uitgeoefend.

Toen hij 30 jaar oud was, verliet hij zijne geboorteplaats en reisde naar Judea, om Johannes den Dooper te hooren, van wiens prediken het gerucht tot hem was doorgedrongen. Hij heeft zich toen mede laten doopen, en bleef misschien nog eenigen tijd bij Johannes, maar keerde na diens gevangenneming terug naar Nazareth.

Later sprak hij met groote achting van den Dooper.

Kort na zijn terugkeer te Nazareth heeft hij, om te gaan prediken, de plaats opnieuw en nu voorgoed verlaten. Hij vestigde zich toen te Kapernaüm, insgelijks in Galilea, aan den oever van het meer Gennesareth.

Weldra verzamelden zich, als hij predikte, groote scharen om hem heen, uit welke hij eenigen koos, om meer in het bijzonder door hem te worden gevormd (discipelen; apostelen). Drie daarvan, Petrus (eigl. Simon), Johannes en Jakobus, waren vooral zijne vertrouwden.

Van zijne discipelen vergezeld, bezocht hij allerlei

Sluiten