Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus maakte veel gebruik van beelden en gelijkenissen, met ongemeene gevatheid uit het leven gegrepen. Hij hield veel van puntige gezegden, in welke de waarheid, waarvan hij zijne hoorders wilde doordringen, kort en sprekend werd uitgedrukt. Menigmaal prikkelde hij door een schijnbaar tegenstrijdige uitspraak (eene wonderspreuk; een paradox) tot nadenken.

Herhaalde malen lezen wij van den diepen indruk, dien men van zijn optreden ontving.

Die indruk werd in hooge mate versterkt door zijn persoonlijk karakter.

Door zijn omgang en spreken schijnt hij een weldadigen, tot kalmte stemmenden invloed te hebben geoefend op menschen als men destijds vele vond, die onderhevig waren aan zenuwlijden en ten gevolge daarvan ook soms lichamelijke kwalen hadden.

Jezus predikende in eene synagoge Luk. 4 : 16 (vgl. 15, 31), — in de open lucht Matth. 5 : 1; 13 : 1 v., — in eigen en anderer woning Mark. 2 : 1 v.; Luk. 14 : 1 vv.

Beelden Matth. 5 : 13 v.; 7 : 3 v., 9 vv., 13 vv., 24 vv. — Gelijkenissen Matth. 13; Luk. 15. — Puntige gezegden Matth. 7 : 12; 22 : 21; Mark. 2 : 17, 27; 9 : 50; 10 : 31; Luk. 7 : 35; 14 : 11. — Wonderspreuken Matth. 16 : 25; Luk. 9 : 60; 14 : 26.

Diepe indruk van zijn prediken Matth. 7 : 28; 13 : 54.

Weldadige indruk op zenuwlijders vgl. Matth. 12 : 37.

Waaraan was te danken, dat Jezus gaarne gehoord werd?

Waar en hoe predikte J.?

Waardoor werd de indruk, dien J.'s prediken maakte, in hooge mate versterkt?

Op welke soort zieken oefende hij waarschijnlijk een gunstigen invloed?

Sluiten