Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleken te zijn. Zij gaven toen een verkeerden uitleg aan allerlei, wat hij sprak en deed.

Jezus van zijn kant wees onomwonden op gedragingen der Farizeërs als op een afschrikwekkend voorbeeld, waartoe eene richting in godsdienstig opzicht als de hunne moest leiden.

Ten slotte droegen zij hem dus een bitteren haat toe.

Met de Sadduceërs, d. i. met de priesterpartij, kwam hij eerst later in aanraking. Zij vreesden insgelijks, dat zijn prediken den godsdienst van denjoodschen staat, met name, dat het den tempeldienst, waarvoor zij begrepen te moeten waken, in gevaar zou brengen.

Jezus had dus de beide partijen, die onder toezicht van de Romeinen het bestuur van den Joodschen staat in handen hadden, tegen zich.

Vriendschappelijke bejegening door leden van de Farizeesche partij Luk. 7 : 36; 14 : 1; 13 : 31 vv.

Terechtwijzing door Farizeërs Matth. 12 : 1 vv. (vgl. Mark. 2 : 23 vv.); 15 : 1 vv.

Verdachtmaking Matth. 11 : 12 (vgl. Luk. 15:2; 19:7); 16 : 1 vv.; 22 : 15 vv.

Aanwijzing van gebreken bij de Farizeërs Matth. 6 :1 vv.; 23; Luk. 18 : 10—14 (Fariz. en tollenaar).

Jezus en de Sadduceërs tegenover elkaar Matth. 21 : 12—16, 23—27 ; 22 : 23—30.

Hoe was aanvankelijk de verhouding tusschen Jezus en de Farizeërs?

Waarom veranderde langzamerhand der laatsten stemming? — Hoe handelden zij toen ten opzichte van Jezus?

Wat wees Jezus van de Farizeërs aan ?

Wanneer kwam Jezus met de Sadduceërs in aanraking? — Wat vreesden dezen?

Waarom was het gevaarlijk, de Farizeërs en Sadduceërs tegen zich te hebben?

Sluiten