Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder verbood M. te stelen, enz., en gaf hij spijswetten. Verboden werd ook het dobbelspel, en het gebruik van wijn, maar dit laatste heeft men daarom niet nagelaten. De veelwijverij bleef geoorloofd, hoewel zij beperkt werd. In den Koran vindt men omtrent de inrichting van staat en maatschappij tal van voorschriften meer.

M. stelde het somtijds voor, alsof God alles bepaald heeft, wat geschieden zal, zonder dat der menschen daden op hun lot en den gang van zaken invloed oefenen. Dit denkbeeld heerscht zeer sterk bij de Mohammedanen. Somtijds sprak M. echter ook anders.

Ten gevolge hiervan, en om andere redenen, zijn later verschillende sekten onder de Mohammedanen ontstaan.

Ter bedevaart naar Mekka gaan tegenwoordig geenszins allen. Die zich van dezen plicht gekweten hebben (hadsji's) staan bij onontwikkelde geloofsgenooten in hoog aanzien. In Perziƫ nemen velen de godsdienstplichten weinig, elders daarentegen, vooral in Turkije en Afrika, nemen allen ze getrouw in acht. Daar zijn de trots en dweepzucht tegenover Christenen algemeen nog zeer groot.

Op Vrijdag, welke dag geen rustdag is, woont men in de moskeeƫn de openbare gebeden bij, na afloop waarvan eene preek wordt gehouden. Bijzondere dagen zijn bij de Mohammedanen die van het Moharramen van het Bairam-feest, dat van M.'s geboorte, van zijne hemelvaart, enz.

Ook onder de Mohammedanen vindt men monniken (Derwisjen), die niet ongehuwd behoeven te leven, vaak een handwerk uitoefenen, maar door vrome oefeningen en zelfkwellingen, soms door zelfkwel-

Sluiten