Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT.

ยง 24. Ons denkbeeld omtrent de toekomst.

Wie de waarheid gevoelt van wat Jezus predikte, zal gelooven, dat een Machtige hem roept om steeds blijmoedig vol vertrouwen op de toekomst zijn plicht te doen.

Van alle menschen zonder onderscheid zal hij gelooven dat zij waarde hebben voor God, en dienovereenkomstig zal hij er naar streven altijd jegens allen liefdevol te handelen.

Hij zal begrijpen dat slechts gelukkig kan zijn, wie het goede doet, terwijl hij zelf erkent dat het goed is. Dientengevolge zal hij zooveel mogelijk bevorderen dat anderen zich kunnen ontwikkelen, en uit den weg helpen ruimen, wat hen daarin belemmert. Hij zal vertrouwen, dat ieder dan uit zichzelf gaat erkennen en huldigen wat waar en goed is, als dit hem wordt voorgehouden. Aan ieder zal hij zooveel mogelijk vrijheid gunnen.

De beginselen des Christendoms, eenvoudig en te gelijk verheven, die tot zulk leven leiden, schijnen geschikt om op den duur door allen te worden aangenomen, en om overal tot het hoogste geluk te leiden. Ook in andere godsdiensten vindt men goeds, dikwijls zelfs veel uitnemends. Nergens echter vindt men, wat het menschelijk hart behoeft, zoo zuiver en volledig uitgesproken als hier.

Sluiten