Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding. § 1. De vier Evangeliën als bronnen voor onze kennis van het oorspronkelijk Christendom, en van zijn Stichter ... 5

Hoofdstuk I.

Het oorspronkelijk Christendom en Jezus' leven 8

A. Het oorspronkelijk Christendom 8

§ 2. Verwachtingen, en het godsdienstige leven onder het Joodsche volk bij Jezus' optreden; blz. 8. — § 3. Jezus' denkbeelden over het koninkrijk der hemelen, a. De aard van dat koninkrijk; blz. 10. — § 4. Jezus' denkbeelden over het koninkrijk der hemelen, b. De voorwaarden om in te gaan in dat rijk; blz. 11. — § 5. Jezus' denkbeelden over het koninkrijk der hemelen, c. De uitbreiding van dat rijk; blz. 13. — § 6. Jezus' oordeel over den godsdienst zijner tijdgenooten, en houding ten opzichte van het O. T. — Zijn Messiasbewustzijn; blz. 15.

Aanhangsel. § 7. De strijd na Jezus' dood over de vraag, of de Wet voortdurend moest worden nageleefd 17

Sluiten