Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1523. Eerste martelaren te Brussel.

1524. Erasmus' pennestrijd tegen Luther.

1525. 15 Sept. Johannes Pistorius of Jan de Bakker, Pastoor van St. Jacobswoude, de eerste die hier te lande de leer van Luther aannam, wordt te 's Hage verbrand.

In de kerk te Woerden, zijne geboorteplaats, wordt zijn afbeedsel bewaard. 1530. Handhaving der bloedplakkaten.

Verschijning van Luthers lied: »Een vaste burg is onze God."

De Protestantsche vorsten sluiten het Smalkal-

disch verbond tegen de Inquisitie. 1534. Wederdoopers. Jan van Leiden. 1536. Johannes Calvijn teGenève. Hervormde Godsdienst.

Menno Simons, geb. te Witmarsum, eenigen tgd

Roomsch priester, voert daar den Doopsgezinden

Godsdienst in. 1547. Karei V vernietigt het Smalkaldisch verbond. 1550. Ruard Tapper door Karei V tot oppergeloofsonder-

zoeker aangesteld.

Inquisiteurs vervangen door geestelijke rechters. 1560. Pilips vestigt met medehulp van Paus Pius IV de nieuwe bisdommen : 's Bosch, Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer, Groningen en Roermond. Utrecht, Mechelen en Kamerijk, Aartsbisdommen. Prederik Schenk van Tautenburg wordt Aartsbisschop van Utrecht.

Antonie Perenot (Granvelle) Aartsbisschop van Mechelen, wordt op verzoek van Pilips aan Pius, tot Kardinaal verheven.

Sluiten