Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen vormen, dat aan het menschlievende doel tot eenig nut zou mogen zijn. Zie hier dan die bijeengeraapte stukjes, waaraan ik, op het vereerend verlangen der welwillende Dames, mijn naam niet heb mogen onthouden. Ik geef echter , zoo als van zelf spreekt, deze kleine verzameling in geenen deele in H licht om er eenige eer mede te behalen, maar alleen — zoo ik hoop — om tot eenig voordeel aan het lojlijk doel temogen verstrekken.

T.

Rijswijk, Augustus 1856.

Sluiten