Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En, lieve kindren! heft al jong, Uw oogjes op naar boven;

En buigt al staamlend reeds de tong, Tot bidden en tot loven.

Want slechts van God, van God-alleen Is hulp en heil te winnen;

Zijn hand geleidt door 't leven heen En eens den hemel binnen.

o Wel hem, die den prijs verdient, Aan 't vroom gemoed beschoren!

Bidt! •— Boven woont de Kindervriend, Die gunstig u zal hooren.

Sluiten