Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig, wie die vreugd beleeft; Wie, onvervreemd en onvergeten, Zich eens weer # Welkom t'huis!» hoort heeten

Door aU', die hij verlaten heeft! Hij mag wel, met een traan in de oogen, Erkentlijk opzien naar den hoogen,

Wien God dat kostbaar voorregt geeft!

Dat gunnen we ieder, wie het zij; Dat wenschen we allen, wie er dolen Tot aan des aard rijks verste polen,

Aan Oost of West of naderbij: Eens mogen die vermoeide knapen Weer in hun eigen bed gaan slapen,

Zoo als thans, kindren! ik en gij.

Sluiten