Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

OVER

HEBREEN II: 10.

VOORZANG. Psalm 89: 7, 8» *>. 30°.

Hot talig Is het volk dat naar uw klanken hoort!

Zij wandlen, Heer, in 't licht van 't godlijk aanschijn voort;

Zij zullen in uw' naam zich al den dag verblijden;

Üw goedheid straalt hun toe; uw magt schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw zat nooit kutui val gedoogen,

Maar uw geregtigheid hen naar uw* woord verhoogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d' eere toegebragt;

Wij steeken 't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon dragen

Door u, door u alleen, om 't eeuwig welbehagen.

GIJ immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen.

Den Heet tij eeuwig lof, en tik zegg' Jmen, Amen!

Sluiten