Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te staan; ja, schijnt het zelfs, dat op aarde zekere voordeden in- en buiten het menschelijke hart den Booze ten deel vallen, zoo openbaart zich toch altijd de Goddelijke kracht en de magt Gods over den vijand, daardoor dat door eene schijnbaar onbeduidende gebeurtenis, de reeds bijna behaalde zege' van het booze op het goede, in zijne nederlaag verandert. Dit zal echter naaide openlijk uitgesproken belofte in de Schrift met den voortgang van den tijd klimmen, en wanneer het booze in wrevelige vermetelheid het onbeschaamdste gejuich van zege over God zich vermeet, met eene volkomene zege van het goede en vernietiging van het booze, eindigen!

Ieder mensch is geroepen tot de zege van het goede op het booze bij te dragen. Naarmate hij zich als aanhanger Gods en bevorderaar der eindelijke zege van het goede bewijst, moet ook het aandeel aan het rijk Gods zijn, welks voleindiging de prijs dezer zege is. Ieder mensch, die zich voor de verleiding van Satan hoeden en als kind van God in de dingen zijns Vaders zijn wil, vindt in den Bijbel leering, aanwijzing, opwekking, verklaring, aanvuring, troost en onfeilbare raadslagen. Tegenover dit, doet zich nu een streven van Satan kennen; de menschen door leugens op den dwaalweg te brengen-, Gods waarheid in leugens te veranderen, wantrouwen aan Gods openbaring op te wekken en tot ongeloof aan dezelve te brengen; vooral wordt dit streven van Satan opgemerkt in de kunst, om de menschen van de liefde en verknochtheid aan God, tot vergoding van het schepsel te verleiden, menschelijk werk en menschelijke daden, menschelijk woord en menschelijke wijsheid boven Gods werk en Gods daden te roemen , en door valsche wijsheid en de rede te verdringen.

Tusschen deze beide tegenstellingen, gaat de mensch nu door het leven. Oorspronkelijk was hij zich zeiven bewust en zijn geloof aan de magt en goedheid van zijnen Schepper onbepaald. Toen gelukte het Satan, het zaad van den hoogmoed, die hem zeiven tot afval van God gebragt heeft, in het hart van den mensch te zaaijen. Het begeeren werd geboren. De mensch vergenoegde zich niet meer met

Sluiten