Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lil werk der verkiezing le loven, te prijzen en te verheerlijken, terwijl u daar uit de hand van uwen oversten Leidsman jezus christüs, de kroon der regtvaardigheid overgereikt, en gij op zijn woord: Komt in, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koningrijk, dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld, in het Vaderhuis zult worden binnengeleid. Amen.

Naz. Ps. CVI': 3.

Sluiten