Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en

ontzaglijken Naam. Ik zocht mijn

ziel te stellen als Mozes, tusschen den Heere en Israël; en terwijl ik bezig was, om op mijn knieën tot den Heere te naderen, kwam de Heere mij voor en ontdekte door zgn licht in mg'n ziel, dat Hij een heilig en rechtvaardig God was, die zoo rein was van oogen, dat Hij het kwaad niet kon verdragen, ja, dat Hij den strafschuldigen zondaar niet onschuldig kon houden; en daarom moest de Heere hem doen ondervinden de vrucht van de zonden; dat is: de straf des eeuwigen vuurs van het aangezicht des Heeren en van de heerlgkheid zgner sterkte. De Heere leidde mij als in de eindelooze, ontzaglijke en

onherroepelijke eeuwigheid, waar de vrucht der zonden naar ziel en lichaam eeuwig gevoeld wordt, als de Heere het vonnis over hen zal uitspreken en zeggen: „Gaat weg van Mij, gij vervloekten! in het eeuwig

vuur, dat den duivel en zgn engelen bereid is!" — Want de Heere zegt tot Mozes: „Ik zal Mij ontfermen diens Ik Mij ontferme en zal barmhartig zijn diens Ik barmhartig ben." — Zoo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Góds. j De Heere toonde mij, dat Hij zich zoowel verheerlijken wilde in de vaten des toorns, tot het eeuwig verderf toeoereid, naar zgn rechtvaardigheid, als in de vaten der barmhartigheid, die Hg er zijner heerlijkheid, uit kracht zijner vrijwillige liefde en ont-

Sluiten