Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alvorens dit beeld te onderzoeken, begeeren wij dien berg, terecht genaamd de Koning der bergen, te beschouwen en ons voor eenige oogenblikken te verlustigen in de natuur, terwijl wij dan tevens dezelfde ervaring zullen kunnen maken als Augustinus die, toen hij de natuur en alles wat daarop betrekking had, nauwkeurig had gezift én onderzocht, moest uitroepen: „Maar ik vond er Jezus niet!"

De berg Thabor, twee dagreizen van Jeruzalem gelegen, steekt heerlijk uit boven alle de bergen in het Oostersche land en verheft zich als een groen altaar in het veld, waarom dan ook de dichter in Psalm 89 : 13 uitroept: Thabor en Hermon juichen in Uwen naam. Hij breidt zijn voet naar alle zijden gelijkelijk uit, zoodat zijn omvang zes uren bedraagt. Reeds uit de verte voor het oog des wandelaars zichtbaar, stijgt hij in zeer prachtigen kegelvorm tot een hoogte van 1755 voet boven de zee, en verheft zich boven de vlakte, die aan zijn voet 439 voet hoog ligt, nog 1300 voet, en verheft zich boven de zee van Tiberias 2000 voet. Hij is aan een koning gelijk, voor wien de schare van dienaren in eerbiedige verwijdering op de knieè'n ligt. Daarom zegt Jer. 46:18: ,De Koning, die H eere Zebaoth heet, zal voorzeker, als Thabor onder de bergen aankomen."

De zijden van den berg zijn van onderen tot boven met bosschen van eiken en andere boomen begroeid, en is over het geheel zeer gras- en bloemrijk, en alles verkondigt den lof van het groote en Almachtige Wezen, die dat alles zoo schoon en heerlijk op een wenk van Zijn Almacht deed verrijzen.

Op den top van den berg is eene vlakte 1320 voet lang en 660 voet breed met kruid en boschaadje begroeid. Zeker reiziger deelt mede, dat hij een geheel veld met haver zag op deze eenzame hoogte.

De rondblik over Galilea en Samaria moet wonderschoon zijn en strekt zich noordwaarts uit tot aan den met sneeuw bedekten Hermon en tot aan het hoogste punt van den Libanon; westwaarts tot aan de met bosschen begroeide hoogten van den Karmel; en somwijlen kan men een enkel streepje zien van de Middelandsche Zee.

Het grootste deel van den zomer is de berg des morgens door dikke wolken omgeven, die zich tegen den middag verdoelen; en

Sluiten